Informacje o wpływie prowadzonej działalności na zdrowie i środowiskoKlinika do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące - zdjęciowy oraz śródoperacyjny aparat rentgenowski, jak również tomograf komputerowy.

Pracownie rentgenowskie, w których te urządzenia są stosowane, zostały uruchomione na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Klinika kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o indywidualną oraz środowiskową dozymetrię prowadzone przez akredytowane laboratorium. Nadzór nad działalnością z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące prowadzi uprawniony inspektor ochrony radiologicznej.

Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez klinikę nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.

Co nowego?

2021-05-20

RODO

 

czytaj więcej
2019-07-29

Rezonans magnetyczny MRI

wysokopolowy aparat MRI 1,5 T w Gorzowie!!!!!!

czytaj więcej
2019-06-15

Lekarz szpitalny poszukiwany

Lekarz szpitalny

czytaj więcej